Tag: idolsmiledental

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟันแบบ fastbraces

0 Comment

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟันแบบ fastbraces การจัดฟันแบบ fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน มีการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปากเหมือนกันการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กอยู่ภายในช่องปาก จึงไม่แปลกที่ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces จะมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน เพราะด้วยเครื่องมือที่ติดอยู่ภายในช่องปาก จะทำให้การรับประทานอาหารไม่สะดวก ต่างจากการจัดฟันแบบใส ที่มีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร

การดูแลรักษา สุขภาพช่องปากและฟัน ในเด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก

0 Comment

การดูแลรักษา สุขภาพช่องปากและฟัน ในเด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะสุขภาพฟันต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราใช้งานช่องปากและฟันทุกวัน ในการรับประทานอาหาร ดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดยิ่งต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ ยิ่งผู้ที่เข้ารับการจัดฟัน ยิ่งต้องคำนึงถึงสุขภาพช่องปากให้ดีกว่าเดิม

การดูแลช่องปากระหว่าง จัดฟัน

0 Comment

การดูแลช่องปากระหว่าง จัดฟัน ในคนที่ได้รับการจัดฟันเพื่อให้ฟันเป็นระเบียบและเข้าที่เรียบร้อยดูดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบบ่อยๆ หลังจากติดวัสดุไว้ที่ฟันก็คือการดูแลทำความสะอาดเป็นพิเศษ คือ เครื่องมือจัดฟันหลุด และถ้าการรักษาความสะอาดในช่องปากไม่ดีพอ ก็จะเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบตามมาได้

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.