การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ที่ประสบความสำเร็จ

0

การผ่าตัดใช้หุ่นยนต์ในการวางขดลวดจากนั้นใช้หลอดสวนแบบเดียวกันเข้าไปในปากทางเข้าและใส่ปากทางด้วยการวางขดลวดแบบต่างๆ ทุกขั้นตอนในสมองถูกดำเนินการด้วยแขนหุ่นยนต์ ตั้งแต่กรณีแรกนี้ทีมประสบความสำเร็จในการรักษาโป่งพองเพิ่มเติมห้าครั้งโดยใช้หุ่นยนต์ซึ่งรวมถึงการปรับใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นขดลวดไหลเวียนความคาดหวังคือระบบหุ่นยนต์ในอนาคต

จะสามารถควบคุมได้จากระยะไกลตัวอย่างเช่นฉันสามารถอยู่ที่โรงพยาบาลของฉันและส่งมอบการบำบัดให้ผู้ป่วยหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรความสามารถในการส่งมอบการดูแลอย่างรวดเร็วผ่านหุ่นยนต์ระยะไกลสำหรับกระบวนการที่มีความสำคัญต่อเวลาเช่นโรคหลอดเลือดสมองอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปรับปรุงผลการรักษาของผู้ป่วยและช่วยให้เราสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ทุกที่ ประสบการณ์ของเราและของผู้ให้บริการในอนาคตของเทคโนโลยีนี้จะช่วยพัฒนากระบวนการทำงานและกระบวนการที่จำเป็นในการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยสร้างเครือข่ายการดูแลระยะไกลในอนาคต

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.